En lektion i etnicitet och nationalitet

Etnicitet och nationalitet och två svåra begrepp som rör identitet, bland annat. Jag har jobbat med en lektion om dessa för Samhällskunskap 1B. Bifogar nedan underlaget i korthet, inklusive en övning.

Identitet 1 – etnicitet och nationalitet

Lektionen siktar på kursens centrala innehåll men även skolans värdegrund och tolerans. Jag hade 75 minuter och hade kunnat lägga mer tid, framförallt på den första förförståelse frågan om ‘vad som är en svensk’, eleverna hade mycket tankar här.

Stoffet till lektionen har jag fått ifrån @HallanderPeter, tack och nig för det 🙂 Övningen är utvecklad utifrån uppslag i ‘Att utveckla elevers tänkande – en teoretisk praktika’.

Dela gärna erfarenheter eller förbättringsförslag om du prövar övningen själv.

This entry was posted in Ämnesdidaktik and tagged , , , . Bookmark the permalink.