Didaktiska lärdomar – att förstå miljöproblem i samhällskunskap

Här tänkte jag samla det jag lär mig om att undervisa om miljöutmaningar som samhällsproblem, vad som kan vara svårigheter och vad som kan vara lyckosamt. Jag vill också bjuda in andra som har erfarenhet eller tips att dela dessa! Bloggposten kommer att fyllas på över tid. 

Än så länge har jag prövat att förstå miljöutmaningar tillsammans med eleverna med hjälp av rational choice och världssystemteorin.

Förkunskaper och svårigheter

För att kunna komma riktigt långt i analysen av en del miljöutmaningar krävs förståelse av framförallt växthuseffekten, global uppvärmning samt kärnkraft ur ett naturvetenskapligt perspektiv.

Ur ett samhällskunskapsperspektiv underlättar det om det finns kunskap om vatten som resurs och dess många funktioner.

Bra källa att väva in http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3345&grupp=19747

Teorier och svårigheter

Att skilja på teori och ideologi.

Rational choice och svårigheter

Nyttomaximering är ett centralt och svårt begrepp att förstå. Mina tankar här handlar om att förklara på flera olika sätt och att låta eleverna interagera med detta begrepp tillsammans. Skulle jag undervisa om detta igen skulle jag lägga mer tid på att låta eleverna bottna i sin förståelse av detta begrepp, och även fundera på hur jag som lärare i formativt syfte skulle kunna få syn på elevernas förståelse och hjälpa dem i sin fördjupning.

Världssystemteorin

Upplevde jag svårare  att undervisa om än rational choice och framförallt svårare att hitta sätt att låta eleverna öva på.

Framgångsfaktorer

This entry was posted in Ämnesdidaktik, Samhällskunskap and tagged , , , . Bookmark the permalink.