Fredagsgodis från IR hyllan

Robert Kagan  - The return of history

Denna lilla pralin kan jag gott rekommendera för alla som är intresserade av internationella relationer. Den är tunn och lättläst. Framförallt är den relevant. Boken kom ut 2008 och förutspår bland annat händelserna i Ukraina på ett träffsäkert sätt. Kagan är verksam skribent för t.ex. Times och Washington post, och det märks. Boken har en del karaktärsdrag som liknar en undersökande artikel. Kagan har också arbetat med utrikespolitiska frågor i Obama administrationen.

Kagan gör att ambitiöst försök att förklara hur det kommer sig att kalla krigets slut inte har lett till en fredligare värld. Har gör en genomlysning av det utrikespolitiska läget, ur framförallt ett realistiskt perspektiv för flertalet av regionerna i världen. Exempel på kapitelrubriker är, “The rise of China” och “The rise of Russia”.

Bokens största förtjänst tycker jag är att den till viss del knyter samman händelseförloppen och det politiska läget i flertalet av världens regioner under någon form av helhet. Jag tycker det kan finnas en poäng att läsa boken om man tycker att det som sker i världen just nu ter sig märkligt och oförklarligt, eller om man vill fördjupa sig i det realistiska perspektivet på världspolitiken. Om man ifrågasätter eller är starkt kritisk till realismens antaganden kanske det finns annan litteratur som ger mer nöje att läsa.

This entry was posted in boktips, Internationella relationer, Samhällskunskap and tagged , , . Bookmark the permalink.