Anspråksnivå

Anspråksnivå, anspråksnivå, repeterar detta begrepp ett par gånger för mig själv. Det fångar något viktigt som jag vill stanna upp vid. Begreppet återfinns i Mats Dalkwists bok Lärarens ledarskap. Dalkwist beskrivning av ordet är kortfattat, elevers tidigare erfarenheter av framgång respektive misslyckande är en faktor som påverkar självtilliten och avgör elevernas anspråksnivå.

  • Anspråksnivå är en skyddsmekanism som gör det möjligt för eleven att anpassa sig efter sina möjligheter och därigenom undvika upprepade misslyckanden och minskad självtillit.
  • Efter framgång höjs anspråksnivån och vice versa.
  • Rädslan för att misslyckas kan få en osäker elev att till en början sätta anspråksnivån så lågt som möjligt, därefter höja den i mindre steg och sedan sänka den radikalt efter ett misslyckande. Säkrare elever strävar oftare mot framsteg på högsta möjliga nivå. Dessa höjer anspråksnivån i större steg och sänker den i mindre steg efter ett misslyckande.
This entry was posted in Lärande, Ledarskap, Motivation and tagged . Bookmark the permalink.