Lek med lektionsplanering för begrepp

Funderar över hur en lektion som handlade om olika former av begreppsförståelse skulle kunna se ut. Jag har prövat mig fram genom att använda begreppet ”snäll” och sett hur man skulle kunna arbeta runt det. Målet med utformningen av övningarna är att de ska erbjuda olika ingångar till ämnet, i detta fall genom både bild och, eller text. Samt att elevens egna lärande och arbete runt begreppet ska få så mycket utrymme som möjligt.

Steg ett: Arbete med begreppet genom bilder

En möjlig introduktion till ämnet skulle kunna vara att visa upp en Pinterest board med bilder som jag associerar till begreppet. Ett exempel: http://pinterest.com/gravardotter/snall/

Efter det skulle eleverna kunna få i uppgift att skapa en egen Pinterestboard antingen under lektionen eller som läxa. Ingen begränsning i antal bilder för varje elev, däremot en begränsning i tid som behöver läggas på uppgiften. Instruktionen skulle vara att lägga upp bilder som eleven associerar till ordet snäll i det här fallet och att även tänka på olika symboler för att vara snäll och även lägga till bilder på det, t.ex. en pepparkaka. Uppföljning skulle kunna vara att någon eller några får visa sin board och berätta hur de tänkt runt de olika bilderna.

Fundering: Hur svårt är Pinterest? Hur stor risk är det att man som elev inte förstår? Hur mycket tid ska läggas på detta?

Steg två: Arbete med begreppet i text

Som steg två skulle ett antal citat kunna läggas fram där eleven får som uppgift att välja ett citat de tycker är sant eller ett som de inte håller med om. Eleverna skulle sedan få i uppgift att motivera sitt val i en kortare text, gärna med exempel på något de tycker styrker sin motivering.

”Den som är stark måste vara snäll”. – Pippi
”Det bästa sättet att göra barn snälla är att göra dem lyckliga” – Oscar Wilde
“Det gör inget om man är vacker, bara man är snäll också.”– Pex Tufvesson
”Det är synd att det är omodernt med snälla och lydiga barn. Det skulle göra livet mycket lättare för oss vuxna”.
”En del människor är snällare än kloka.”– William Cowper
”Han är så snäll så han är dum.”
”Kan du inte vara snäll så var försiktig.”

 

Fundering: Vad ska hända med elevtexten sen? Tanken med övningen är att genom skrivande formas tanken. Vilka fler syften har en eventuell text? Ska det verkligen skrivas en text? Kan eleverna bedöma varandras texter? Kan eleverna ge återkoppling på varandras texter, i så fall på vilka grunder? Kan man lämna en övning ouppföljd?

Steg tre: Arbete med begreppet genom motsatser

Synonymer till snäll kan vara generös, vänlig, empatisk, god, trevlig, tillmötesgående, schysst, och hjälpsam. Fundera över vad som inte är snällt? Detta skulle eleverna kunna göra typ parvis i några minuter.

Steg fyra: Slutövning med visualisering

Sista övningen skulle vara att rita en gemensam tankekarta på tavlan över olika sätt att vara snäll i ett klassrum. Idén är att låta alla elever stå vid tavlan och gemensamt rita upp en tankekartan över begreppet, lärarrollen görs så liten de bara går.

Fundering: Skulle man kunna få in ett prioriterings och värderingssteg här? Vilket ord eller begrepp är viktigast kopplat till det som ska beskrivas? Vad är mest snällt? Vad är minst snällt? Eller om det var t.ex. demokratibegreppet; vad är viktigast för demokrati?

Målsättningar

  • Att få en förståelse för begreppet.
  • Att få en vidgad förståelse av begreppet.
  • Att få en ökad förståelse för andras syn på begreppet.
  • Att kunna applicera sina kunskaper i ett sammanhang, i detta fall klassrummet.
  • Att kunna värdera för sig själv och argumentera inför andra kring sitt ställningstagande.

Fundering: Skulle man kunna lägga in en reflektionsövning kring vad eleven själv lärt sig av övningen? Om det var något kring begreppet som varit svårt? Om det är något kring begreppet som eleven är mer nyfiken på? Finns det idéer på andra sätt att arbeta gemensamt runt ett begrepp?

Vi har i min lärarutbildning ännu inte haft en lektion om lektioner. Så jag har ingen aning om vad jag håller på med, hur en lektionsplanering ser ut och vad som är rimligt och viktigt att tänka på. Men jag vill prova och skapa själv!

Jag. Vill. Skapa.

This entry was posted in Sociala Medier, undervisningsspråk. Bookmark the permalink.