6 alternativ för svensklärare

Hur konstrueras svensklärare i utbildnings- och kursplaner? Den frågan har en forskare ställt sig och Skolverket har sammanfattat resultatet. Det finns sex olika lärarkonstruktioner presenterade i forskningen:

2015-02-24 15.21.59

Den akademiska – fokus på kritiskt och självständigt tänkande, med liten skillnad från kursplanerna i nordiska språk eller litteraturvetenskap.

Den professionella – fokus på kunskap för lärargärningen.

Den demokratiska där just ämnets demokratiska aspekter och uppgifter lyfts fram i förväntade läranderesultat.

Den valbara och väljande lärarkonstruktionen där studentens möjligheter att själv utforma sin utbildning står i centrum.

Den multikulturella – tyngdpunkt på det heterogena klassrummet och interkulturalitet.

Den funktionella lärarkonstruktionen, som kan sägas vara en hybrid av övriga.

Jag väljer det här alternativet!