6 alternativ för svensklärare

Hur konstrueras svensklärare i utbildnings- och kursplaner? Den frågan har en forskare ställt sig och Skolverket har sammanfattat resultatet. Det finns sex olika lärarkonstruktioner presenterade i forskningen:

2015-02-24 15.21.59

Den akademiska – fokus på kritiskt och självständigt tänkande, med liten skillnad från kursplanerna i nordiska språk eller litteraturvetenskap.

Den professionella – fokus på kunskap för lärargärningen.

Den demokratiska där just ämnets demokratiska aspekter och uppgifter lyfts fram i förväntade läranderesultat.

Den valbara och väljande lärarkonstruktionen där studentens möjligheter att själv utforma sin utbildning står i centrum.

Den multikulturella – tyngdpunkt på det heterogena klassrummet och interkulturalitet.

Den funktionella lärarkonstruktionen, som kan sägas vara en hybrid av övriga.

Jag väljer det här alternativet!

This entry was posted in Lärarstudent, Svenska and tagged , , , . Bookmark the permalink.