Ämnesmötet

Mänskliga rättigheter och versmått talade vi om

Helvetsgapet.
Geografen något om tidigare studier i jordmånens livscykel.
Troligen minns jag det fel.
Att minnas är ett missvisande ord,
vi kan inte minnas det vi inte förstod.
Att minnas är mera en produkt av fantasi.
Köttet ställde frågor utan svar.
Novellen är en falsk engelsk vän.
Det är faktiskt en roman.
Shakespeare sa något om svartsjuka.

Jag funderade på orsaker till krig.

This entry was posted in Novell and tagged , , , , . Bookmark the permalink.