Madame Bovary av Gustave Flaubert

1856 publicerades Madame Bovary för första gången, skriven av Gustave Flaubert. Berättelsen handlar om paret Bovary. Charles Bovary växer upp i en arbetarfamilj. Hans mamma har ambitioner å hans vägnar och ser till att han utbildar sig till läkare. Genom sin praktik som läkare kommer Charles i kontakt med en godsherres dotter, Emma. Charles som vid mötestillfället har sorg efter sin första frus bortgång gifter sig med Emma så fort hans sorgeperiod är förbi. Emma inleder två efter varandra följande otrohetsaffärer där den senare kräver utlägg som är större än det som möjliggörs med familjen Bovarys ekonomi. Emma löser detta genom att låna, till slut har skulderna växt till en ohanterlig nivå och utmätning krävs på familjen Bovarys tillgångar och egendom.

Charles och Emmas äktenskap skildras sedan framförallt ur Emmas perspektiv. Emma lever ett hemmafruliv och fyller sin vardag med drömmar, kultur och konsumtion. Romanens förveckling tar sin utgångspunkt i Emmas, som hon upplever monotona vardag.

Analys och tolkning

Om du är en sådan som läser den här bloggen så tänker jag att du själv redan läst eller på eget självständigt vis kan finna infallsvinklar för analys och tolkning av en roman. Lite för egen del tänkte jag ändå utan inbördes ordning nämna de teman som jag finner tillämpbara på Madame Bovary:

 • Madam BovaryIdé och ideologi
 • mänskligt porträtt
 • konsumtion
 • könsroller
 • populärkultur blir ‘finkultur’
 • äktenskapet
 • kulturens roll i våra liv
 • lycka

Kontexter som jag finner tillämpbara på Madame Bovary:

 • Religion
 • Feminism
 • Liberalism

Madame Bovary i undervisning

Min läsning av Madame Bovary sammanfaller med Åsa Edenfeldts publicering av sin text om gemensam lärarledd läsning. Edenfeldt har undervisat i skönlitteratur på temat skönlitteratur och samhälle, och Flauberts roman skulle kunna passa in i ett sådant tema. Den senaste utgåvan av romanen är översatt av Anders Bodegård och omfattar 518 sidor. Jag upplever att detta sidantal blir ett frågetecken inför ‘undervisningsbarheten’ när det gäller Madame Bovary. Kanske finns det möjligheter i att läsa ett antal utdrag ur en roman men frågan är vad en sådan övning kan ge?

Fördjupning

En av fördelarna med läsning av konventionell litteratur är att böckerna har många läsare.  Sveriges radio hade för inte så länge sedan en bokcirkel i tre delar om Madame Bovary. Att ta del av någon annans läsning ger ett vidare bidrag till de egna ögonen på texten.

Madame Bovary har filmatiserats flera gånger, senast förra året (2014). Jag har hittat en enastående trailer men än så länge ingen visning av filmen.

Själv gillar jag den här intelligenta recensionen av boken, spelar Colbie Caillat för Emma och hoppas att hon gör några andra val nästa gång.

This entry was posted in Skönlitteratur and tagged , , . Bookmark the permalink.