Tema ‘media och våld’ i samhällskunskap

Sonnevi och Atwoods har båda skrivit dikter om hur konflikter skildras i media. Likheterna mellan dessa två dikter gav mig uppslag till ett lektionsupplägg som berör temat ‘media och våld’ i samhällskunskap. Nedan följer mina idéer. Har du kommentarer, eller tillägg till temat är allt varmt välkommet!

Beskriv din bild av krig – Hur ser krig ut?
Diskutera din bild av krig med en klasskamrat

Välj en dikt eller novell och svara på frågorna.
Göran Sonnevi – Om kriget i Vietnam
Margaret Atwood – Krigsfoto/War photo (Dörren 2014)
Pär Lagerkvist – En hjältes död

 • Vilka personer finns i dikten?
 • Vilka platser finns i dikten?
 • Hur skildras media i dikten?
 • Hur skildras våld i dikten?
 • Vad tror/tycker du är diktens budskap?

Bilder av krig i tidningar
Välj en konflikt – svara sedan på frågorna för att reda ut hur bilden av denna konflikt ser ut i tidningar:

 • Vad är konfliktens geografiska position i relation till Sverige?
 • Vilka personer är med på bilden?
 • Vilken typ av plats är bilden tagen på?
 • Har bilden några våldsinslag?
 • Vilka maktförhållanden synliggörs av bilden?
 • Vilken part i konflikten tycker du gynnas av bilden?
 • Vilka förklaringar kan du tänka dig till att det är denna part som gynnas?

Konflikter i media och folkrätt
Lyssna på radioinslaget om krigsjournalistik http://t.sr.se/1I1y03J

 • Vilka argument om krigsjournalistik förs fram i radioklippet?
 • Vad behandlar texten i tidningen runt konflikten du valt?
 • Stämmer medieforskarens argument på din konflikt?

Goya och Krigets fasor

Diskutera med en klasskamrat:

 • Hur såg din bild av krig ut?
 • Hur ser medias bild av kring ut?
 • Hur ser krig ut ”på riktigt”?
 • Vilka argument finns för att skildra våld i media?
 • Vilka argument finns för att inte skildra våld i media?

Avslutande diskussionsfråga: Vad kan skillnaderna mellan vår egen bild av konflikter, mediernas bild och ”verkligheten” få för betydelse?

Övrigt material som skulle kunna vara användbart

En forskningssammanställning om barn, unga och medierat våld finns att beställa här: http://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/barn-unga-och-medierat-vald Publikationen är liten och lättfattlig samtidigt som den innehåller visa slutsatser. I slutet finns också en lista på referenslitteratur för den som vill leta sig vidare.

Datorspel och de verkliga krigen
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/5814?programid=50 (De första 9 minuterna)

Amnestypodden

Del 1: Hemma i Yarmouk i Damaskus. Varje gång tror jag att det är slut  Bilden av ett krig från ett civilt perspektiv.

Under min lärarutbildning i makt och media fick jag ta del av Susan Sontags bok Regarding the pain of others, här finns bokens inledning: http://www.newyorker.com/magazine/2002/12/09/looking-at-war. Hela boken finns här: https://www.adlibris.com/se/bok/regarding-the-pain-of-others-9780312422196 Jag tänker att Sontags bok kan fungera som fördjupningsmaterial för lärare, inte som elevmaterial.

This entry was posted in Samhällskunskap and tagged , , . Bookmark the permalink.