Poesi från skolan – Utvecklingssamtal av Daniel Blixt

Daniel Blixt skriver poesi med utgångspunkt i skolans värld. Dikterna är både navelskådande mot skolan som institution samtidigt som de blickar ut mot omvärlden. Att dikterna tar sin utgångspunkt i skolans värld var bakgrunden till min nyfikenhet på denna lyriksamling.

2015-03-23 15.38.19Jag kan inte säga det är en favorit. För mig personligen lyckas dikterna inte främmandegöra verkligheten som dikterna berör tillräckligt mycket. Inte heller det politiska anslaget tilltalar mig. Till Blixt försvar vill jag ändå säga att mitt ogillande säger mig att det finns något i dessa dikter för mig, något som utmanar.

Blixt i undervisning

Jag tror att detta lyrikverk rymmer flera dikter som kan ge igenkänning för elever, och lärare. Det skrivs inte så mycket poesi för eller av barn som publiceras så i brist på annat tror jag detta kan vara texter som knyter an till skolupplevelsen för några.

Jag kommer behålla detta lyrikverk i åtanke för urval av dikter att studera tillsammans med elever. Det är i sig angenämt eftersom formen och utseende på boken är mycket fint!

Verket har blivit ganska rikligt recenserat, vilket gläder mig! Jag uppskattade Viktor Malms recension. En recension som ställer verket i mer tilldragande sken finns hos GP. Och kanske finns den mest rättvisa recensionen hos Aftonbladet. Recensenterna ska inte få stå oemotsagda, här finns en intervju med Blixt själv.

Om jag själv fick ställa en fråga till Blixt skulle det vara av en enkel sort: hur kommer det sig att ingen av dikterna fått namn?

This entry was posted in boktips, Lyrik, Svenska and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.