Framgång, meritokrati och nya tider

framgångDen här isbergsbilden tycker jag illustrerar framgång på ett bra sätt. Den beskriver också förutsättningarna för en del av mina funderingar kring lärande och motivation.

  • Hur lär man sig se hela ”isberget”?
  • Hur lär man sig förstå vad som ligger bakom andras framgångar?
  • Hur tar man till sig vad som krävs för egna framgångar?

Det är givetvis en förenkling att säga att framgång kommer av de egenskaper och handlingar som räknas upp på bilden. Illustrationen är också en rak plädering för meritokrati. Anders Sundell har skrivit en mycket läsvärd och tankeväckande text om meritokrati.

Framgång och meritokrati

Isberget som illustration av framgång är också aktuell med tanke på det fenomen som kallas ”duktig flicka” och ”duktig pojke”, två stycken stereotyper som är resultatet av meritokratins normer. Är det mitt framtida uppdrag som lärare att förmedla meritokratins normer? I Läroplanen står det i första stycken” Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Demokrati är ett vitt begrepp i min tolkning bygger det absolut på meritokrati. Så långt som jag kommer i tanken här ter det sig som att det på något sätt är mitt uppdrag att försöka förmedla bilden av vad som krävs för framgång. Hos dagens samhälle debatt skriver två skolforskare om värdet av disciplin.

Hur ska detta gå till? En bild av ett isberg lär knappast räcka för förståelse. Jag har några favorit berättelser som jag tycker är tydliga, Chris Brogans klipp om framgång. Dokumentären om Alexander Zetterman ger också en bild av vad som krävs för framgång.

Framgång och lärande

Det fantastiska med att illustrera i bild eller skriva ner sina tankar med ord är att det ofta ger vidare reflektioner. När jag ser på bilden av isberget inser jag direkt att illustrationen är nära besläktad med lärande. För framgång krävs lärande, lärande är en form av framgång. Kanske är inte bilden av isberget så bra ändå, välden låter sig inte illustreras så enkelt.

inte framgångKanske har jag fel men ibland tycker jag mig uppfatta en förändring i vår relation till meritokratin. Vi vill gärna att framgång och lärande bara ska ske på toppen av isberget. Allt ska vara bekvämt och belönande, ingen ska behöva slita.

Det jag är osäker på är om vår förändrade inställning till meritokratin faktiskt också samtidigt förändrar meritokratins villkor?

Stickspår

Sist jag var på bio gjorde SF reklam för en kampanj de har inför sommaren. SF har utlyst tre sommarjobbstjänster. Jobbet går ut på att recensera ett antal biofilmer i sociala medier. Just nu pågår uttagningen för dessa tre tjänster. De personer som skickat in recensioner för publicering på SF som får flest röster av allmänheten kommer att få tjänsterna. Meritokratiskt? Nej.

2014-10-13 07.32.48Vilket ord får man om man slår ihop meritokrati med identitet? Den som kommer på det nyordet har också satt namn på en nytt fenomen för samhällsorganisering tror jag. I detta nya behövs inga isberg, bara identitet.

Hur påverkar detta Läroplanen och utbildningsuppdraget som härmed också har ändrats? Vad är demokratins grunder och normer? Att vinna en popularitetstävling för att få ett jobb: är detta vad jag ska utbilda för och i så fall hur? Och vilka andra frågor borde jag ställa mig?

 

This entry was posted in Lärande, Motivation and tagged , , , , . Bookmark the permalink.