IT – kompetens för lärarstudenter

Vilken teknisk kompetens behöver lärarstudenter få med sig från universitet? Detta blogginlägg är en fortsättning på Oscars tidigare inlägg om lärarstudenters kunskapsbehov för framtiden. http://oscarsemb.wordpress.com/2012/09/24/ge-lararstudenter-chansen-att-vara-en-del-framtide

Under twitterchatten för lärarstudenter för några veckor sedan framkom en viss oklarhet kring vad som egentligen menas med teknisk kunskap, vad man syftar på. Jag har funderat vidare på detta och delat upp IT kompetensen för lärare i tre områden, IT för personlig administration, IT för lärande och IT för omvärldsbevakning och vidareutveckling.

Dessa tre huvudområden har jag sedan delat upp i ytterligare underkategorier, det skulle gå att bygga vidare och specificera ytterligare under varje underkategori och jag hoppas kunna komma tillbaka och vidareutveckla detta ytterligare vid ett senare tillfälle.

IT för personlig administration

 • Word
 • Excel
 • Outlook
 • OneNote
 • Dropbox
 • Google Drive

Särskilt med fokus på list-hantering, maillistor, och mapp- och filter system. Hade också varit relevant med viss juridisk kunskap om PUL för skolan samt allmän handling ur skol-perspektiv.

IT i undervisning

Generella ämnesöverskridande verktyg, för kommunikation samarbete och informationsinhämtning.

Enheter

Smartboards, projektorer och surfplattor

Internet

Sajter och program av olika slag; Twitter, Pinterest, Instagram, Facebook, bloggar, Youtube, OneNote, Prezi

Mobil

Appar av olika slag tex: Twitter, Pinterest, Instagram och Facebook.

Ämnesspecifika verktyg enligt samma indelning, alltså enheter, internet, och mobil. Här tänker jag på olika matteprogram, engelskaprogram osv. Runt detta skulle de också vara intressant med en diskussion kring elevernas integritet, mobbing och skolans ansvar.

Inom området IT för lärande tänker jag att man ytterligare skulle kunna specificera verktyg för lärare och verktyg för elever.

IT för omvärldsbevakning och egen yrkesutveckling

läraryrket

 • Aktörer inom skolans värld och möjliga källor.

 ämnesspecifika kunskaper

 • Aktörer inom valda ämnen och möjliga källor.
 • Verktyg för omvärldsbevakning och vidareutveckling.
 • Twitter, RSS, Nyhetsbrev…osv
 • Samt en diskussion om lärarens roll, möjligheter och skyldigheter som deltagare i ett socialt media.

Vad säger du? Vad ska läggas till på listan? Vad ska bort?

Tack @iloabn för kommentarer 🙂

This entry was posted in Lärarstudent and tagged , , , . Bookmark the permalink.