Resurser för uppsatsskrivande

Här har jag samlat resurser för uppsatsskrivande alternativt för att undervisa om vetenskapligt skrivande. Resurserna är i någon mån presenterade i ordning utifrån hur värdefulla de är.

2015-03-09 10.12.45Kapitel 8 i denna bok kan vara bra att läsa i uppstartsfasen för att kunna forma en bra skrivstrategi.

Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Hoel, Torlaug Løkensgard. 2002/2011. Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.

Åsa Edenfeldt har skrivit tre innehållsrika blogginlägg om hur hon arbetar med att utveckla ett akademiskt språk för vetenskapligt skrivande.

1) Om att utveckla elevers språk och skrivande i kursen Svenska 2 – så här gör jag!
2) Mot ett akademiskt skrivande – gemensamma språkövningar i Svenska 2.
3) Om att få eleverna att se språket och om wordle som verktyg för språkövningar

Översiktligt youtubeklipp om vetenskapligt skrivande som riktar sig till SV03 elever.

Helena Jeppsson och Fredrik Johansson förklarar grunderna i vetenskapligt skrivande.

För alla typer av formalia frågor är Svenska skrivregler självskriven!

Ett tips ifrån Linda Algo är Jarl Backmans Rapporter och uppsatser. Återkommer när jag själv läst den med information om vilken typ av resurs den är.

Här finns ett filmklipp där han introducerar sin bok.

Jag planerar att fylla på listan eftersom, har du tips på material och resurser som passar, säg gärna till!

This entry was posted in Lärarstudent, Studieteknik and tagged , , , . Bookmark the permalink.