Vad menas med policy implikationer för teknik?

Vi som samhälle behöver gemensamt fundera på hur vi ska förhålla oss till teknik, exempelvis drönare. Detta förhållningssätt handlar om att vi behöver lagstifta samt samtala oss fram till normer för bruk av tekniken. Jag har stött på hårt motstånd när jag talat om detta, vad då förhålla oss till? Teknik är inte ond, vi behöver inte göra någonting, bara utveckla tekniken och lära oss hur den fungerar. Det är sant att teknik inte är ond, den är inte heller god. Teknik är.

Om tekniken inte är ond varför behöver vi då förhålla oss till den, det är ju inte så att vi förbjudit knivar bara för att det potentiellt sätt går att döda en människa med en kniv. Nej, det är sant, men knivar är ett fantastiskt exempel på ett fenomen: en innovation, ett verktyg som vi som samhälle gemensamt har bestämt hur vi ska förhålla oss till.

Bruket av kniv i samhället är reglerat i ’Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål’, allmänt kallad Knivlagen. Enligt lagstiftningen får knivar exempelvis inte ”innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.” Däremot får exempelvis hantverkare och scouter i uniform samt svampplockare under vissa förutsättningar bära kniv.

En kniv är inte heller ond eller god, den är. Knivar kan av en läkare användas för att rädda liv och av en illasinnad för att göra skada. Vi som samhälle har gemensamt funderat på hur vi vill förhålla oss till knivar och lagstiftat om detta.

2014-08-15 10.27.17På samma sätt behöver vi förhålla oss till exempelvis drönare och andra tekniska innovationer. För att vi ska kunna göra detta behöver vi kunskap om hur drönare kan användas. När vi vet det kan vi gemensamt ta ställning till i vilken omfattning det finns behov av lagstiftning som rör drönare och i vilka sammanhang användningen behöver regleras.

Det finns t.ex. inga bestämmelser som hindrar mig från att öva knivjonglering i mitt hem, på samma sätt kanske det inte behövs lagstiftning om reglerar om jag får hämta posten från hallmattan med en drönare eller inte.

Vi som samhälle har funderat över policy implikationerna för kniven, med vår samlade kunskap om knivens möjliga användningsområden har vi sedan enats om ett gemensamt förhållningssätt som vi formulerat i lagstiftning.

För att fler ska kunna bidra och delta i samtalet om vårt förhållningssätt till teknik behövs bredare och djupare kunskap om både teknik och lagstiftning. Ingen kunskap och inget förhållningssätt är nämligen också ett förhållningssätt. Jag skulle vilja mena att just denna brist på ett medvetet förhållningssätt är vad som ger dystopier liv.

Just nu pågår en process där lagstiftningen kring drönare prövas. Datainspektionen har precis överklagat en dom som rör drönare.

http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2015/datainspektionen-overklagar-dronar-dom/

Ny teknik och nya innovationer kräver hela tiden att vi omformulerar, eller i alla fall tar ställning till vad det innebär att vara människa, vad det innebär att var medborgare, vad frihet innebär, vad ett samhälle betyder. Det är svåra frågor! Men det går också att bryta ner dem. Vad är din inställning till flygande drönare utrustade med video-kameror? I vilka syften ser du att en sådan skulle kunna tas i bruk? Vill du eller vill du inte se lagstiftning runt flygande drönare med video-kameror?

This entry was posted in Demokrati, teknik and tagged , , , , . Bookmark the permalink.