Skillanden i att anteckna eller spela in en föreläsning

Saker som jag gör på ett visst sätt i ”verkligheten” kan inte föras över till ”digitalt” format oförändrat. Det beskrivs väldigt bra av Daniel Baker i hans film om att flippa klassrum. Det händer något med innehållet när man byter format.

Anteckningar för hand under en föreläsning är och kan inte vara samma sak som att tex spela in en förelsäsning. Då får man fråga sig vad som är syftet med de olika anteckningsformerna.

För mig är det så att när jag antecknar för hand, är det för att befästa och bättre komma ihåg vad jag lärt mig. Genom mina anteckningar bearbetar jag de jag får höra.

När jag spelar in ljudupptagning av en föreläsning är det för att återupprepa innehållet vid ett senare tillfällen.  När jag sedan lyssnar på min ljudupptagning i efterhand, antecknar jag ibland utifrån ljudupptagningen.

När jag antecknar för hand, kan jag teckna samband och göra betoningar. Detta är något som jag ännu inte behärskar att göra i digitalt format, och absolut inte i samma hastighet som jag kan göra det för hand.

Anteckning med betoningAnteckning som fått en helsida i mitt block, stark betoning på innehållet.

Reflekterande anteckning

 

Ytterligare anteckning som fått en helsida i mitt block, denna är en reflektion över de presenterade innehållet.

Kategoriserande anteckningar

 

Anteckningar ifrån en snurrig föreläsare utan presentationsmaterial och utan röd tråd. Jag skapade själv olika innehållskategorier utifrån en tankekarta som jag kunde fylla på under vartefter föreläsaren sa något i relation till de olika kategorierna. (Detta upplevde jag själv att jag lärde mig enormt mycket på, att bli “tvingad” till denna typ av anteckningar ledde till effektiv inlärning för mig.)

Frågan jag ställer mig är om mina anteckningar tyder på att jag tillhör en viss inlärningstyp? Eller om de finns något generellt att lära om lärande genom skrivandet?

This entry was posted in Handskrift, Studieteknik and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Skillanden i att anteckna eller spela in en föreläsning

  1. Pingback: Samlade resurser om studieteknik | Grävardotter

Comments are closed.