Poesi utanför kanon

I våras hade vi i en våra kurser kurslitteratur som jag inte tyckte var särskilt bra, Epikanalys – en introduktion från 1999. Boken är på vissa ställen skriven på ett styltigt och träigt vis utan precision i språket. Om någon vill skriva en ny bok om epikanalys hade det varit en god idé! Hurusom. När jag fått syn på bristerna i Epikanalysboken fick jag också syn på hur välskriven och precis en annan bok i litteraturlistan var, Lyrikanalys – en introduktion från samma år.

Lyrikanalysboken har bland annat Jonas Ellerström som författare. Ett namn som jag kände igen. När jag fått fundera ett tag upptäckte jag att Ellerström har översatt en del av min favoritpoesi från engelska till svenska.

En sökning på Ellerström hos Adlibris ger många träffar, verk där han står som översättare framförallt men även böcker där han står som författare. Under tidens yta: en annorlunda svensk poesihistoria fångade mitt intresse. Boken såg näpen ut och hade ett överkomligt pris.

EllerströmMin kärleksförklaring till den här boken. Jag vet inte vilka adjektiv jag ska börja stapla på rad. Jag funderar över om Ellerströms språk kanske är det mest utvecklade och sofistikerade av alla svenska författare jag har i bokhyllan. Boken i sig är utformad med sådan omtanke. På bladens nedre kant finns en svagt blå linje. En tidslinje där poet, verk och tidpunkt för utgivning finns markerat, från 1900 fram till 1999. På ett eller två uppslag presenteras en poet och en dikt som Ellerström valt ut. Resultatet blir genuint, initierat och möjligen lite excentriskt.

This entry was posted in Lyrik and tagged , , , , . Bookmark the permalink.