Demokratins dilemma

En av mina favoritnoveller just nu är De blidas rike av Damon Knight, utgiven 1956 – för att jag inte fattar den fullt ut. Eller, jag tycker att den handlar om demokratins dilemma, både på statsnivå och på något sätt på individnivå. På individnivå övergår det delvis till ett moraliskt dilemma. Eftersom min övertygelse är att demokrati är något som människor gör, en rörelse och en aktivitet så går det aldrig att helt skilja demokrati från människa och medborgare.

2015-08-15 21.04.05Nu har jag också läst Skyggen av H.C Andersen ifrån 1847. Jag ser likheter mellan Knight och Andersens berättelser. Först vill jag bara utbrist att jag tycker att detta är så coolt! Att texter skriva för så länge sedan ändå kan ha signifikans för mig, idag.

Sedan vill jag uttrycka en mycket irriterad högaktning över hur frågorna i dessa texter gnager på mig. Enträget och envetet.

This entry was posted in Demokrati, Skönlitteratur and tagged , , . Bookmark the permalink.