En snabb sfi-övning om idiom

Nu har jag prövat att använda mig av Språket i P1 i sfi-undervisning ett par gånger. Jag tycker att det har fungerat bra som inledning till en lektion om idiom.

Avsnittet jag använder en del av heter “Livet på en pinne” och andra metaforer från hönshuset och sändes i januari. Vi lyssnar på avsnittet från 10:12 till dryga 14 minuter in i programmet. Vi diskuterar tillsammans igenom avsnittets innehåll och klargör eventuella svårigheter samt lyssnar en andra gång om så önskas. Det fungerar även utmärkt att flippa undervisningen och låta studenterna lyssna på klippet innan lektionen.

Efter detta talar vi om huruvida någon känner igen något av idiomen som nämns samt om de finns motsvarigheter i någon av studenternas andra språk. Avslutningsvis listar vi  samtliga idiom som nämns i klippet. Dessa är:

  • Livet på en pinne
  • Kackel i hönsgården
  • Fara runt som en äggsjuk höna
  • Trillar av pinn
  • Hack-kyckling
  • Tupp i hönsgården
  • Hösta hönset

Efter denna inledning brukar jag sänka svårighetsgraden lite och arbeta vidare med idiom i lite andra typer av övningar. Min erfarenhet så här långt är att hönsgårdsidiomen skapar uppsluppen stämning i undervisningen.

This entry was posted in SFI and tagged , , . Bookmark the permalink.