Postkolonialism i undervisning?

Just nu läser vi om postkolonialism på universitetet. På väg hem ifrån ett seminarium häromdagen diskuterade några klasskamrater och jag om och hur vi eventuellt skulle lyfta in detta i undervisning. Vi spånade idéer och kom att tänka på Pippi Långstrump och Tintin.

Nu när jag tänker på frågan lite mer konkret har jag börjat med att kolla igenom Ämnesplanerna för Svenska 1, 2 och 3.

Svenska 2 är kursen som jag tycker ser ut att ha den största öppningen. I det centrala innehållet finns följande skrivning:

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

Frågan är givetvis om postkolonialism skulle vara det första valet av allt som är möjligt att ta upp här.

Uppslag

Just nu tänker jag att “Andragörande” skulle kunna vara relevant att titta på, jämföra och  analysera över tid. Kanske skulle en jämförelse mellan Pippi Långstrump och en dagsaktuell nyhetsartikel vara givande.

En annan ingång skulle vara att titta på Astrid Lindgrens författarskap. Nu vet jag inte hur troligt det är att jag skulle välja just henne men i alla fall. I arbetet med hennes texter skulle en ingång kunna vara att titta på hur vi kan se samtida idéströmningar i Pippi Långstrump. I ett sådant upplägg skulle det istället handla om att arbeta med postkolonialism som tidsepok.

Att göra lista

För att kunna ta ställning till om någon av uppslagen är rimliga skulle jag behöva läsa om några Pippi Långstrump böcker. Det hade inte varit fel att bläddra i denna heller för att se vilka möjligheter som bjuds i den.

Postkolonialism i samhällskunskap

Rickard Pell hjälpte mig på Twitter och påpekade att det kolonialism är nämnt i samhällskunskapsämnet – Samhällskunskap 2

Här finns ett ett mycket bra brev från Litauens ambassadör som berör ämnet:

http://www.theguardian.com/world/2015/sep/29/lithuania-is-safer-with-nato-mr-corbyn

This entry was posted in Svenska and tagged . Bookmark the permalink.