Alla värdelösa framtidsspaningar

Jag har tappat en hel del intresse för framtidsspaningar och framtidsanalyser. Det finns en mängd anledningar till det. En är att analyserna och spaningarna är så kassa. Det finns tre framträdande fel som ofta förekommer i framtidsanalyser och jag känner igen dem eftersom jag själv gjort dem.

  1. Många framtidsanalyser om t.ex. skola och teknik förutsätter, “allt annat lika”. Alltså man ser exempelvis till vart teknik och skolutveckling är på väg och så funderar man på vad som är nästa steg i denna utveckling. Man fundera inte på att andra saker som påverkar teknik och skolutveckling kan komma att förändra villkoren för skola eller teknik. Några få uppslag för nyansering: demografi, världsekonomi, säkerhetspolitiskt läge, tekniksprång, BNP- utveckling.
  2. Man förutsätter att framtiden är “god”. Den här punkten är nära släkt med punkt ett, men jag vill ändå göra en skillnad. Antagandet ser ut lite i stil med att Sverige är ett bra land nu – det kommer att fortsätta vara det. Att klassklyftorna ökat i Sverige under det senaste decenniet ges exempelvis ingen betydelse. I framtidsspaningen om skolan så förutsätts allt annat lika, alternativt, att framtiden är god. Klassklyftor kommer således vara frusna i tid – förbli så som de är idag eller bli mindre. Att klassklyftor skulle fortsätta att öka och således också påverka villkoren för skola blir otänkbart och syns aldrig i en analys.
  3. Det tredje misstaget är att inga faktorer som motverkar den trend man uppmärksammat identifieras eller ges någon vikt. Även denna punkt är släkt med “allt annat lika” punkten – bristen på insikt om att det kan finnas andra konkurrerande eller motverkande trender i ett samhälle som skulle kunna påverka en trend inom skola. För nyansering, återanvänd förslagen under punkt ett.

Jag glömde – det finns en fjärde punkt. Man tror att framtiden ska bli som att man vill att den ska bli.

Jag är själv skyldig till att ha gjort alla dessa fel i mina spaningar. En dag när jag får lite tid över ska jag fundera på vad som lett till dessa insikter hos mig. Fram till dess vill jag bara säga att den här typen av framtidsspaningar http://skolvarlden.se/artiklar/sa-ar-skolan-2045 lämnar en hel del att önska. Milt. Uttryckt.

Och då har jag inte ens kommit in på de svarta svanarna.

This entry was posted in Samhällskunskap, teknik and tagged , . Bookmark the permalink.