I fördomsträsket

Idag behövde jag ett ord jag aldrig behövt förut. Ordet för företeelsen att ha fördomar om döva och teckenspråk. Audism heter det på engelska. Jag hittar inte ordet i SAOL vilket torde betyda att det brukas nonolite i Sverige.

Sveriges Dövas Riksförbund, Stockholms Dövas Ungdomsråd och
Sveriges Dövas Ungdomsförbund publicerar gemensamt en sajt som heter Dövmedvetande. Här finns en kort översikt över begreppet audism och hur det utvecklats. Ordet har funnits sedan 1975; i fyrtio år ungefär. I försök att ge begreppet en definition har man tittat på företeelser både på individnivå och på systemnivå.

Ett bra och vedervärdigt exempel på audism på systemnivå rapporterade Niclas Persson om ifrån teckenspråksforum i Örebro.

twitter om dövhet

dövhet på twitter 2

Ingen av definitionerna fångar exakt vad jag sökte. Mitt behov av specifik och precis kommunikation handlade om förmågan att beskriva en åsikt som sätter hörande, tal och ljud som norm och ser allt annat som avvikande och onormalt.

Funderar över hur ordet audism kan användas? En person kan vara audist då? Och en åsikt kan vara audistisk?

För den som vill komplettera med mer fakta och kunskap om teckenspråk och dövhet, läs gärna denna. Hos språktidningen finns också en intressant bloggpost om intonation i amerikanskt teckenspråk.

Tillägg: I Sydsvenskan (November 2014) skrevs en föredömligt författad debattartikel om audism.

This entry was posted in Lärande, Samhällskunskap and tagged , , , . Bookmark the permalink.