Hör du mig? – om undervisningsspråket

Hur kommer de som jag som lärare säger att uppfattas av mina elever? Nedan följer fyra exempel på hur en lärares språk skulle kunna uppfattas av fyra olika elever.

Vad en studiemotiverad elev uppfattar:

God morgon klassen!

Vi ska idag börja med området gastronomi.  Vi kommer att närma oss detta ämne genom att studera boeuf bourguignon närmare. Ni kommer att få i läxa att ta reda på vilka ingredienser som receptet för detta består av. Nästa lektion kommer vi att göra vår första övning och till dess måste ni ha gjort läxanBetyget som ni kommer få i den här kursen kommer vara baserat på en bedömning av ert arbete som kommer att ske löpande samt ett slutprov som kommer att handla om att ni ska dekonstruera en boeuf bourguignon, gärna med svenska influenser!

Vad en elev med en 20% hörselskada uppfattar:

God m    n klassen!

Vi ska idag bö  a med o r det ga tro omi.  Vi kommer att       oss detta ämne g    m att studera boeuf bourgui non närmare. Ni ko    er att få i läxa att ta reda på vilka  e   r som re   et för detta består av. Nästa l     n ko  er vi att göra vår första övning och till dess måste ni ha gjort läxan.  Be     som i kommer få i den här kursen          vara baserat på en b  öm   g av ert arbete som kommer att ske löpande samt ett slu    rov som kommer att handla om att ni ska dekonst      a en boeuf bourguig  n, gärna med sv  ka influenser!

Vad en omotiverad elev uppfattar:

God morgon klassen!

Vi ska idag börja med området gastronomi.  Vi kommer att närma oss detta ämne genom att studera boeuf bourguignon närmare. Ni kommer att få i läxa att ta reda på vilka ingredienser som receptet för detta består av. Nästa lektion kommer vi att göra vår första övning och till dess måste ni ha gjort läxanBetyget som ni kommer få i den här kursen kommer vara baserat på en bedömning av errbetem kommer att ske löpande samt ett slutprov som kommer att handla om att ni ska dekonstruera en bourguignon, gärna med svenska influenser!som kommer att handla om att ni sk

Vad en elev som inte förstår allt uppfattar:

God morgon klassen!

Vi ska idag börja med området gastronomiVi kommer att närma oss detta ämne genom att studera boeuf bourguignon närmare. Ni kommer att få i läxa att ta reda på vilka delar som receptet för detta består av och mängden. Nästa lektion kommer vi att göra vår första övning och till dess måste ni ha gjort läxan.  Betyget som ni kommer få i den här kursen kommer vara baserat på en bedömning av ert arbete som kommer att ske löpande samt ett slutprov som kommer att handla om att ni ska dekonstruera en boeuf bourguignon, gärna med svenska influenser!

 

I exemplet har jag laborerat med generaliseringar kring olika elever. Jag har gjort det för att jag funderar mycket över betydelsen av lärarens språk.  Jag tycker inte att några av dessa fyra exempel är lyckade utan söker istället ett femte exempel som är mera inbjudande och lättillgängligt för alla.

Vi hör inte med hörseln, vi hör med hjärnan.

This entry was posted in undervisningsspråk and tagged , , , . Bookmark the permalink.