Svenska klockans framåtanda

Tid får tydligen vem som helst tycka och tänka lite om nuförtiden, så även jag tänkte ta mig friheten!

Detta är bara en kort betraktelse om tid i svenska och engelska.

  • På svenska säger vi: Den är halv fem.
  • På engelska uttrycks samma tidpunkt med: It’s half past four.

Bara detta fenomen, att vi antingen är på väg ifrån en tid, eller på väg mot en ny tid, tycker jag är värd att begrunda. Vad betyder det? Betyder det något?

This entry was posted in Engelska, Svenska and tagged , . Bookmark the permalink.