En lärarstudents anteckningar

Latest Posts

B.F Skinner – undervisningsteknologi

March 21, 2013 | No Comments

Detta är min läsning av B.F Skinners undervisningsteknologi (2008) Det är Skinners “fikonspråk”, det är inte citat utan min avskrivning och ibland omskrivning av innehållet. Innehållet riktar sig till eventuella lärande-nördar, som kanske själva läser eller har läst Skinner. Förändring som kallas inlärning. Inre bestämmande förmågor för beteende: uppfattningsförmåga, talang och karaktärsdrag. Genom att inrikta oss […]

Read more »

Hör du mig? – om undervisningsspråket

March 20, 2013 | No Comments

Hur kommer de som jag som lärare säger att uppfattas av mina elever? Nedan följer fyra exempel på hur en lärares språk skulle kunna uppfattas av fyra olika elever. Vad en studiemotiverad elev uppfattar: God morgon klassen! Vi ska idag börja med området gastronomi.  Vi kommer att närma oss detta ämne genom att studera boeuf […]

Read more »

Skillanden i att anteckna eller spela in en föreläsning

February 25, 2013 | 1 Comment

Saker som jag gör på ett visst sätt i ”verkligheten” kan inte föras över till ”digitalt” format oförändrat. Det beskrivs väldigt bra av Daniel Baker i hans film om att flippa klassrum. Det händer något med innehållet när man byter format. Anteckningar för hand under en föreläsning är och kan inte vara samma sak som […]

Read more »

IT – kompetens för lärarstudenter

December 10, 2012 | No Comments

Vilken teknisk kompetens behöver lärarstudenter få med sig från universitet? Detta blogginlägg är en fortsättning på Oscars tidigare inlägg om lärarstudenters kunskapsbehov för framtiden. http://oscarsemb.wordpress.com/2012/09/24/ge-lararstudenter-chansen-att-vara-en-del-framtide Under twitterchatten för lärarstudenter för några veckor sedan framkom en viss oklarhet kring vad som egentligen menas med teknisk kunskap, vad man syftar på. Jag har funderat vidare på detta […]

Read more »

Lek med lektionsplanering för begrepp

November 21, 2012 | No Comments

Funderar över hur en lektion som handlade om olika former av begreppsförståelse skulle kunna se ut. Jag har prövat mig fram genom att använda begreppet ”snäll” och sett hur man skulle kunna arbeta runt det. Målet med utformningen av övningarna är att de ska erbjuda olika ingångar till ämnet, i detta fall genom både bild […]

Read more »

Vad mäter betyg?

November 20, 2012 | No Comments

Att kompetensen som efterfrågas till olika yrken i samhället inte är det som mäts med betyg har fått mig att fundera över syftet med betyg och vad det egentligen är ett mått på. Först tänkte jag att betyg var ett mått på “inlärningsförmånga” hos en person inom ett visst kunskapsområde. Med hjälp av @shpetter ingsåg […]

Read more »

Den här kompetensen behöver nya lärare!

November 9, 2012 | 1 Comment

I #nlchatt på twitter i tisdags diskuterades vad nya lärare behöver med sig i ryggsäcken. Diskussionen var mycket intressant! Jag har sammanställt innehållet och ritat tre bilder som visar en del av vad vi pratade om. För att få fram diagrammen  listade jag alla uppfattade kunskapsbehov som passerade i #nlchatt. Sedan slog jag ihop de […]

Read more »

Reflektionsövning för bättre studieteknik

November 5, 2012 | No Comments

Min senaste universitetskurs hade åtta moment som bedömdes och en stor tenta på slutet. För att jag skulle klara av den stora mängd självstudier som kursen består av och för att vara så förberedd som möjligt för tentamen i slutet av kursen så genomförde jag en reflektionsövning efter varje delmoment i kursen. Reflektionsfrågor: Hur kändes […]

Read more »

Ungas kommunikation och lärande på internet

October 20, 2012 | No Comments

Saker som man bara kan drömma om som lärarstudent är att gå på såna här spännande konferenser! Dalarnas universitet anordnar “Kommunikation på nätet” den 5 december i Falun. Ifrån inbjudan, “Som deltagare på konferensen så kommer du få ta del av forskning och praktiska exempel kring kommunikation på nätet, direkt eller indirekt relaterad till utbildning.” […]

Read more »