Tag Archives: dom

Vad ska det bli av de, dem, och dom – talspråksanpassning eller skriftspråkstradition?

Under vårvintern har vi i utbildningen fått en bra fråga som hjälpt mig reflektera över min framtida praktik. I en kurs om svensk språkhistoria fick vi frågan om vad som kommer att ske med de/dem/dom. Utifrån skilda utgångspunkter för språkvård … Continue reading

Posted in Svenska | Tagged , , , , | Comments Off on Vad ska det bli av de, dem, och dom – talspråksanpassning eller skriftspråkstradition?