Tag Archives: Läxhjälp

Att slita barn ifrån nuet

Ja, vems uppdrag är det att skilja barn från sitt varande i nuet till att förhålla sig till en framtid och kanske också dåtid? Ett återkommande tema hos de familjer jag jobbar hos med läxhjälp är behovet att utveckla struktur … Continue reading

Posted in Lärande, Motivation, Studieteknik | Tagged , , , , , | Comments Off on Att slita barn ifrån nuet

Ett vidgat perspektiv på läxhjälp med alternativa förslag – gästinlägg av Kristofer Eriksson

Vad säger läxhjälp om skolan Jag tänker mig att läxhjälp finns för att samhället i någon mening är missnöjd med skolan. Själva existensen av läxhjälp är en konsekvens av att skolan inte fungerar som tänkt. Med en perfekt skola varken … Continue reading

Posted in Lärarstudent | Tagged | Comments Off on Ett vidgat perspektiv på läxhjälp med alternativa förslag – gästinlägg av Kristofer Eriksson

Ett vidgat perspektiv på läxhjälpsdebatten

Läxhjälpsdebatten handlar till stor del om orättvisor och resursfördelning. Efter att ha jobbat ett par månader med läxhjälp upplever jag att debatten missar kärnan i frågan. Att köpa läxhjälp är en konsekvens av flera saker, flera saker som förtjänar en … Continue reading

Posted in Lärande, Studieteknik | Tagged | Comments Off on Ett vidgat perspektiv på läxhjälpsdebatten