Tag Archives: maskulinitet

‘Ful’ litteratur och manlighet

Gunilla Molloy skriver på DN debatt att en förbisedd förklaring till pojkars minskade läsning av skönlitteratur har att göra med att företeelsen ”läsa skönlitteratur” inte går att kombinera med ”konstruktion av manlighet”. Denna konstruktion av ”manlighet” som bygger på diskursiva … Continue reading

Posted in Litteratur | Tagged , , , | Comments Off on ‘Ful’ litteratur och manlighet