Tag Archives: Meänkieli

Minoritetsspråk i Sverige

Följande text om minoritetsspråk i Sverige är skapad som en del av en kursuppgift om att skriva en kort lärobokstext. Jag lägger ut texten här – för att fler kanske är hjälpta av en resurs om våra minoritetsspråk. Texten hade … Continue reading

Posted in Svenska | Tagged , , , , , , | Comments Off on Minoritetsspråk i Sverige