Tag Archives: reflektion

Var är alla SO-lärare?

Vilka lärare det är som delar sina tankar i det utökade kollegiet via sociala medier? Min känsla är att jag tagit del av fler didaktiska diskussioner inom svenska och svenska som andraspråk, än samhällskunskap. Inför en tentamen i ämnesdidaktik inom … Continue reading

Posted in Samhällskunskap | Tagged , , , | Comments Off on Var är alla SO-lärare?

Reflektionsövning för bättre studieteknik

Min senaste universitetskurs hade åtta moment som bedömdes och en stor tenta på slutet. För att jag skulle klara av den stora mängd självstudier som kursen består av och för att vara så förberedd som möjligt för tentamen i slutet … Continue reading

Posted in Studieteknik | Tagged , , , , | Comments Off on Reflektionsövning för bättre studieteknik