Tag Archives: Studieteknik

Bra fråga om läxor

Det här tycker jag var mycket tänkvärt ifrån Hadar Nordin.

Posted in Studieteknik | Tagged , , , | Comments Off on Bra fråga om läxor

Samlade resurser om studieteknik

Terminen är igång och alla vi som går i skolan oavsett ålder jobbar alla hårt för att lyckas med våra uppgifter och kurser. Nedan har jag samlat några goa källor om studieteknik. Hoppas de ska hjälpa dig nå dina studiemål, … Continue reading

Posted in Studieteknik | Tagged | Comments Off on Samlade resurser om studieteknik

Skillanden i att anteckna eller spela in en föreläsning

Saker som jag gör på ett visst sätt i ”verkligheten” kan inte föras över till ”digitalt” format oförändrat. Det beskrivs väldigt bra av Daniel Baker i hans film om att flippa klassrum. Det händer något med innehållet när man byter … Continue reading

Posted in Handskrift, Studieteknik | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Reflektionsövning för bättre studieteknik

Min senaste universitetskurs hade åtta moment som bedömdes och en stor tenta på slutet. För att jag skulle klara av den stora mängd självstudier som kursen består av och för att vara så förberedd som möjligt för tentamen i slutet … Continue reading

Posted in Studieteknik | Tagged , , , , | Comments Off on Reflektionsövning för bättre studieteknik